Pleiades quartzite tor

image of Pleiades quartzite tor

The Pleiades, Franklin-Gordon Wild Rivers National Park, Tasmanian Wilderness World Heritage Area.

Keywords

Australia, Colour, Mountains, Tasmania, Wild Rivers National Park, World Heritage, World Heritage Area, buttongrass, metamorphic rock, mountain, pinnacle, quartzite, rock, spire, tor, yellow