Quartzite tilted strata 1

image of Quartzite tilted strata 1

The Pleiades, Franklin-Gordon Wild Rivers National Park, Tasmanian Wilderness World Heritage Area.

Keywords

Australia, Mountains, Tasmania, Wild Rivers National Park, World Heritage, World Heritage Area, bedding, buttongrass, metamorphic rock, mountain, quartzite, ridge, rock, spire, strata, stratified