> PLACES > AUSTRALIA > South Australia
   

Mainwater Pound spinifex

image of Mainwater Pound spinifex

Mainwater Pound, Vulkathuna (Gammon Ranges) National Park

Keywords

Australia, Colour, Environment, Flinders Ranges, Gammon Ranges, Places, South Australia, arid, grass, spinifex, vegetation, yellow